is toegevoegd aan uw favorieten.

Eelhart, de menschenvriend; of Gemeenzaame onderrichtingen [...] inzonderheid van den landman

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 41 >

VIERDE HOOFDSTUK,

Over het nut der Inenting met Koejtokftojfg.

Jftj, wien god kind'ren gaf, zorg' voor hun dierbaar leven > En denk' dat hij daar van eens rekenfehap moet geven.

J?oen de boeren ditmaal, al pratende, gezamelijk naar het huis van eelhart gingen, overlegden zij onderling, oiri dezen avond het onderwerp van de Koepokken eens op de baan te brengen. Al meermalen, zeide jan baren dzen, heb ik er over gedacht, en bij mij zeiven het verlangen aangekweekt, om met de heeren, op onze bijeenkomst, daar over eens te fpreken; maar telkens is dit weder door andere zaken verdrongen. Ei lieve, klaas! gij moest dit eens aan den gang brengen.

klaas janzen. Wel nu, dat wil ik gaarne doen-, wij hebben thans ook eene natuurlijke aanleiding. Want, wordt ons, als naar gewoonte, gevraagd, of alles nog wél is, kunnen wij, wat ons betreft, daarop wel gunliig antwoord geven; maar moeten met een naar waarheid zeggen, dat, onder onze plaats, de Kinderziekte weder is uitgebroken, zoo als gij weet, j a n ! zelfs in uwe buurt.

C S

COR-