is toegevoegd aan uw favorieten.

Oeconomische courant. Ter bevordering van nationale huishoudkunde, nyverheid, koophandel [...] en alle andere middelen van bestaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( "3 ) '

Kleine dito ..... van * 10 tot s 141

dito Middelfoort . . — « 18 — . 19 Groene Erwten , naar

droogte — * 24 — * 16

Kleine zuivere dito . . — 1 11 — » 12I

Ongelezene dito ... — = k>£

Witte Erwten . . . . — . 10 — mi

Witte Boonen . . . . — = 10 — : 34

Haver — , 5 # 6

Faardeboonen — = nj — s n

Wintérgarst — * 7i ' 7l

Zomer dito — » 6 « 6|

Hennipzaad , . . . . — s 7 —- » 7J

Pryzen yan eenige Binnenlandfche Effecten, «Amsterdam, den 7 November 1799.

Bataafsche Republiek.

Intrest. Prys. pCt.

Recepisfen van Anticipatie - Penningen ten laste 't Bondgenootfchap te Lande, 1797. a 3 pCt. 38 a *

dito uit de Heffing tot hl-mel der Marine a 3 — 385 a j

dito uit de Brabandfche fchaêvergoeding . . . . . . a 4 —- 31 a 33

dito uit de Heffing van 98, op de Bezittingen, naar rato van fommen en Comptoiren . a gf —343, 4a a£

Bataaffche Recriptiën , den

7 November a 4 —

Losbaar 1799" 97ia |

l8c'° 75i a 7*1 j

"~ 1 60 a 6i;

2 493* 5l" (

3 44Ja 45i

' 4 • 42'a 44

JMa den Vrede by loting ■ 361a *

Uitgeloote Rfcriptiën ... 98^a ^

i

Voormalig H 0 l l a n d. - ,

Recepisfen uit de geforceerde é

Geldlichtiug van 95 en 96 a sj pCt. 36^ 37 dito uit de Lotery van Fe-

bruary 96 a 2* 331 a 35

dito uit de Vrywillige Nego- I

tiatie van October 97; . a 5 — 55 a * Certificaten van dito ... 4 a 5"

Recepisfen uit de Gorinchem. c

fche fchaêvergoeding . a 5;— 51 a 5.^

Voormalig Utrecht.

Obligatie a a*, aj, 3, 4 pCt. van 40 tot5ÖpCt. Recepisfen uit de Asfignaten a j| pCt 55 a 59 dito uit de 50e en 100-renning a a| —- 331a 35

Voormalig Gelderlanb.

Obligatiën a 3 pCt. 36 a 38

Recepisfen uit de Vrywillige

Negotiatie, 1797 . . . .35 — cjfa 53* dito uit de Gelderfche fchaê-

vergoeding a 4 — 33a 34

Voormalig Overyssel.

Obligatiën a a| en 3pCt. . van 37 tot 43 pCt, Receptsjen uit de ioo«. en 50". Penning a 4 pCt. 40 a 42

Voormalig Zeeland.

Obligatiën au, ai, 3 en 4pCt. van 28 tot 43 pCt, Recepisfen uit de Lotery, 97. a 3 pCt. 33 'a 34

Voormalig Friesland.

Jbügatiën, naar de jaaren van losbaarheid . .... a 3 pCt.

ïïf-0 a a 34 a 35

llt0 " • - a a| 41 a 42

Oost-Indische Compagnie.

Jbligatiën ten lasten diverfe Kamers a 2 pCt. 24 a 26

lecepisfen van Anticipatie - Pen ningeu a 3 30 a 33 :

Obligatiën van allerlei aart, rentende a aj, 3,3*, 4 pCt. met of zonder vergoeding der verledene Intresfen . van 30 tot 42 pCt.'

5 Jaarige. Renten , a 6 pCt . . 34 a 36

Jitgeloote Compagnie - Obligatiën, naar de jaaren.- . . . . . 55 a 60

Ifiosfings-Billetten . . , , . , f iaai3

Htgcloüte dito 430 a 240 -;

Co Ut ons

)er Oost - Indifche Compagnie van i-Deeem-'

ber 1797 en 98 . 374 en 76, en 65 aöfpCt.ito dito van r Oétober 97 en 98 . . . a 74 en 76, en 65 *67