is toegevoegd aan uw favorieten.

Oeconomische courant. Ter bevordering van nationale huishoudkunde, nyverheid, koophandel [...] en alle andere middelen van bestaan

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te. Utrecht., den J5 Maart iCoo.

Witte Weit .... van ƒ i8| tot ƒ 19

Roode dito — * i6| — = 17

Kogge — 13* — * 14

Boekweit ....... —- s 9; — » 10?

Groote Capufyners . ,

Middelfoort dito . . . — - 14 — «15

Kleine dito — * 11 — ,13

Groote graauwe Erwten — s — > i[J

Middelfoort dito .... — «15 — -16

dito Kleine — s ' — r ^

Ongelezene dito . .. — • 14* — = iaï Kleine zuivere Groene

Erwten (hy^'tó5^

Ongelezene dito . . . - = iï — -13

Witte Erwten ..... — « — ;

Witte Boonen ....

Haver ....... — . 4i_ * 53

Paardeboonen . . . . .. — s 10 — s 11

Wintergarst ..... — . _ = 71

Zomer" dito — = 6j

Pryzen van eenige Binnenlandfche Effecten te Amsterdam, den 20 Maart 1800.

Recepisfen , Brabandfciie fchaêvergoeding . a 4 pCt. 32? a m dito 4pCts. Heffing, a 3^- OJ naar rato van Comptoiren e'n Sommen 41 , 44 k *

Nationale Schuldbrieven met Cou-

pons . . . . . a 3 pCt. 39 a 40

dito met dito en Ui tl., a 4 57 a £

dito met dito dito . a 5 68 a 69

Interest-Recepisfen van oude Staats-

fchulden. a 4 pCt .... 44 a 45

Bataaffche Referiptiën. 20 Maart.

1800 . . 78! "a 80

1 • t» 55i a 56^

» 44Ï a 45^

.3 v ■• 38^ a 40

4 • 36I £ 38

Na den Vrede by loting . «ai a |

Hollandsch geforceerd .... 353 a 36

Vrywillig dito ....... 56| a 571

Gtlderfche fchaêvergoeding . a 36^ Beleenbank ge ld. 20 Maart. 98 a |2

ZEETYDING. Berichten.

In brieven van wordt, behalven

het verbod van uitvoer der Graanen uit de Susftfche Havens, reeds in ons J\°. 114. aangekondigd , nog gemeld, dat by een

Xe Amflerdam, by C. CÓVENS, Doek- en Kunstverkoper op/len Vygendam.

aannangiel op het P.usfisch Toltanf van «07 >evolen wordt . voor alle goederen , die tot nieitoe naar derzelver waarde vertold worden, voordaan een zekere heftemde Tol vastteftellen Genomen en Geconfisqueerde Schepen Genomen dour een Fransch Oorlogfchio het rykgeJadén Oast - Indisch Engelsch Retourfchiu Lalcuta en het Engelsch Fregat the Syrene.

Opgebragt door een Franfche Kaper te Roebelle het Engelsch Schip the Lord Nelfon, van Anttgoa naar Leverpool. — Te Lisfabon door een Engelfche Schooner het Spaansch Schip Larme 6. Jo/.r Dehgente, van Maranhao, met Catoen en Ryst.

Viygegeeven door het Tribunal Civil te Aix de lading uit het Deensch Schip Maria Charlotta, Kapt. Zoetelief; zynde de Kaper gecondemneerd ter betaling van lading en kosten. Scheepsrampen. Verongelukt by het binnenzeilen van de ■ Haven van Irenetie 't Schip Uniao, komende van Lisfabon. ■— Voor de (Haven van Brest een Engelsch Oorlogfchip van 64 ftukken. — l 1,1 da Golf van Florida, the Amaranth , van 114 Hukken. — ln die van Mexico de Engel\fche Schooner Fox. J Texelfche en File-Lyst.

fl De» 18 Maart. Binnen A. Bunje, van IA* boume. De Wind O.

Den 19. Binnen Z. Hehshau, van New-Tork. De Wind N. O. Den 20. Niets gepasfeerd. De Wind N. O. In 't Wie. Den 9 Maart. Door Ysgang binnenliet Schip de Heinrich , Kapt. Ole i\. Walk, van Bergen naar Embden.

Vau den 11 — 16 niets gepasfeerd. ! Den 17. Door contrarie Wind binnen het Schip Anna Margarctha, Kapt. S. Speelman, (van Dieppe naar Altona. j Helvoetfluis.

Den 17 Maart. Niers gepasfeerd. De Wind jZ. O.

Den 18. Gister uit Zee binnen E. B. Holyedel en IP\ H. Bohns, van Olcron ; G. G. Benfin, van 1ibourne. — A. Rcedyk is uit de Haven naar boven opgezeilc. De Wind O. \ Brielle.

Den 17 Maart. Uit de Put naar Zee gezeild ld. C. N. Maack, naar Philadebhla. De Wind Z. O. * Den 18. Niets gepasfeerd. De Wind N, O.

DRUKFEIL.

In N°. [115. bladz. 83. col. 0. reg. 18 van onderen lta.it: ver meenen , lees: vernamen.