is toegevoegd aan je favorieten.

Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen. Of Nederlandsche insecten, naar hunne [...] byzonderheden [...] beschreeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6*0 NACHT- VLINDERS.

ons deszelfs onder Vleugels, volkomen zien, en ook te gelyk de dikte van het Lyf, 't welk aan dat der Mannetjes Vlinders, dunder is, zynde het eenige kenmerk, waaraan de Wyfjes, van de Mannetjes, van dit foort te onderfcheiden zyn, want de Sprieten of Voel - Hoorens, zyn in byde geflachten, eeven dun, en leveren dus geen onderfcheidend kenmerk op.

t 5.

Dewyl ik alle myne Vlinders by een zette, paarden debydeGeflachtea met elkander, waarop de Wyfjes zich van haare Eieren ontlasteden; leggende dezelven alten enkeld, niet by Schooien , een dus enkeld ge. Fig.i. legdEi, hebbe in deszelfs natuurlyke grootte afgebeeld Ftg. r. daarentegen Fig. 2. door het Microscoop, met eene vry fterke vergrooting, by Fig. 2. weinige Dagen na deze Eieren gelegd waren , kwamen de jonge Rupsjes 'er uit voort, afgetekend 3. Door een vergrootend Glas, kon men reeds aan deze noch zeer jonge Rupsjes zien, dat dezelven ouder wordende; met verfchillende kleuren zouden pronken, gaarne had ik dezelven ook groot gefokt, om daardoor te kunnen waarnemen, hoe veele maaien de«i zei ven zouden vervellen niet alleen, maar ook of zy by iedere Huid ver. wisfeling, eenige verandering van kleur als anderszints, onderhevig waren, maar door gebrek van goed en toereikend Voeder zyn ze allen geflor ven.