Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï4<5 NACHT-VLINDERS.

bekomen , en de groei der Rupfen , zeer langzaam gaat, hebbende meer dan een geheel jaar nodig, om van de geboorte Aan het Ey af aan, tot de volle grolte om in Pop te anderen toe, te geraaken. ^ ver

§■ 2.

De Latynfehe naam van ons tegenwoordig voorwerp is Coslus, het geen zn 't Hollandsen betekend, Hout-Worm of Hout-Rup/, met welke naam, hetzelve ook by alle Liefhebberen bekend is, heb- e7„nf. er "0g alIeen maar bygevoegt om redenen het meestentyds ui de Willige Boomen geronden word, de naam van Willige Hout-Rups.

^E^i11\ Ftg' I' 0p Tah' XLm- vertoond een hoopje Eijeren in de Natuur&t. 2 7 ■ gr°°M6> en Fig- 2' door het Microtcoop gezien, zynde zeer » aartig geribd, loopende deeze ribbetjes in de langte van het Ey op en nederwaarts met fyne dwarfe affcheidingen. Verfcheidene maaien nebbe ik deeze Eijeren gehad, en zyn de jonge Rupsjes by my ook uit dezelve gekomen, maar ook altoos geftorven; ik gaf hun wel aanstonds na haare geboorte Willige Hout en zy vraten meestentyds, zich in hetzelve m, maar kwamen ook kort daarna weder te voorlchyn, zekerlyk om dat de natuurlyke vogtigheid aan hetzelve beg >n te ontbreeken, endan moest de zwakke voor de fterkere bukken, en wierd door deze opgevreeten; fomtyds vielen wel twee of drie te gelvk op op eene aan die zy dan te famen verilonden; fommigen ftierven ook zonder te worden opgevreeten: Dit verflinden van de eene door de andere, doen zy niet als in de grootfte honger, maar ik hoop binnen kort, de afbeelding en befchryving te geven van eene Rups, welke ollcüoon overvloed van vars voedzel hebbende, .p haaren we" een öndere foort van Rups ontmoetende, dezelve aanvalt en opvjee°t, en mt haar eigen foort zo veel niet doet als maar by gebrek van voedzel..

5- 4-

Sluiten