Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AAN

<DEN WEL-EDELEN, GESTRENGEN, EN HOOG-ACHTBAREN HEERE, DEN HEERE EN MK

ANTHONIS SLICHER,

ORDINARIS RAAD IN DEN HOVE VAN

HOLLAND, &c. COMMISSARIS VAN DE ED. GR. MOG HEEREN STATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND , OP DE SYNODE VAN NOORDHOLLAND.

MIDSGADERS AAN DE HOOG-EERPFA ERT> E CHRISTELTKE

SYNODE

VAN

NOORD-HOLLAND:

WORDT DIT KERKELYK PLAKAAT-BOEK OP HET EERBIEDIGSTE OPGEDRAGEN DOOR

UWE

WEL ED. GESTR. HOOG-ACHTB EN

HOOG-EERWAERDIGHEDENS ONDERDANIGE EN SCHULD PLIGTIGE DIENAAR

NI KOL AAS tFILTENS.

Sluiten