Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io8

L Boek. D. Vierde, Titel

'sHertogenrade , haer befvvarende over, haer Hoogh Mogende Refolutie van den feven en tvvintighilen April laetftleden, genomen op het different tuffchen de Supplianten ende de Voorftanders van de Gemeente tot Aken; verfoeckende, om redenen in de voorfchreve Requefte geallegeert, dat aen haer gepermitteert moge werden, om tegens de Requefte van de Voorftanders van Aken te dienen van haer belangh , en dat haer Hoogh Mogende der felver Refolutien ondertuflchen gelieven te houden in ftaat. Waer op gedelibereert zijnde , is goedtgevonden ende verftaen , mits defen te perfifteren by de voorgemelde Refolutie van] den feven en twintighften April laetftleden , daer na de Supplianten gelaft werden haer te reguleeren , fonder haer Hoogh Mog. dieswegen meerder moeyelijck te vallen.

ÏS ter Vergaderinge gelefen de Requefte van de Voorftanders Van de Gereformeerde Duytfche Gemeente onder het kruys tot Aken, houdende, dat haer Hoogh Mogende op der Suppliante Requefte, vervattende dat fy, om te voldoen aen haer Hoogh Mogende Refolutie van den feven en twintighften April laetftleden, een Ouderlingh en Diakon verkofen hadden, om met die van Vaels en Borfchet |in een gelijck getal de Kerckenraedt te Vaels te conftitueren, by nader Refolutie van den twaelfden Julii laetftleden , nevens de Requefte gevoeght fub Litt. A., hadden geordonneert aen die van Vaels en JBorfchet, om aen haer;Hoogh Mog. voorfchreve Refolutie van den feven en twintighften April punctuelijck te obedieren, en die ter executie te doen ftellen binnen drie weecken na infinuatie, op poene van nadere difpofitie; dat de infmuatie van de voorfchreve Refolutie door twee Ouderlingen op den negentienden der laetft gepafleerde maendt Julii gefchiedt zijnde, de Vifitatoiren van de Claffis van Maeftricht, daer toe door die van Vaals gerequireert, aen de Supplianten en die van Borfchet hadden genotihceert , dat fy ftch den fesden van-defe loopende maendt Augufti 's morgens ten acht uuren te Vaels fouden laten vinden, omme de

voor-

Refolutie op het felfde fubjecl. 20. Augufti Gr. PI. V. Deel, z. Boeck, 3. Titel.

Sluiten