Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE SCHOOLEN.

verfocht, de voorfchreve Refolutie weder in te trecken en buvten effeét te laten ; alfoo Axel ende Neufen met hare Ambachten *e hooren onder de Souverainiteyt ende Jurisdiftie van haer Hoo^h Mog., ende niet van de Heeren Staten van Zeelandt en de Claffis van Walcheren, ofte Kerckenraedt van den Hoeck ; vermevnende eenige redenen te hebben van befwaer tegen de Magiftraet fidi daer over aen haer Hoogh Mog. ende niet aen de Heeren Staten van Zeelandt moeten addrefteren, dat voorts aan de Magiftraet van Axel ende Neufen fal werden aengefchreven ende gelafl dat fv aen de voorgemelde beveelen van de Heeren Gecommitteerde Raeden van Zeelandt met fullen hebben te pareren , ofte vetwes doen dat tegen de Hoogheydt ofte Jurisdidie van haer Hooeh Mog foude mogen aenloopen, ende dat fy den Kerckenraedt van den Hoeck uyt den naem van haer Hoogh Mog. wel fcherpeliick fullen laften, haer te wachten yetwes verders te doen, of haer er gens te addreflèeren tegens de onderdanigheydt die fy aen haer Hoogh Mog. fchuldigh zyn , op pcene van haer Hoo°h Mo* hooghfte mdignatie , ende dat tegens de Contraventeurs °oeproce" deert fal werden volgens de Wetten met de uytterfte rigeur

Refolutie voor Voorlefers 3 Kofiers en Schoolmeefters onder de Generaliteit. Den zo. Mi i7oo Gr PI. V. Deel, z. Boeck, 4. Titel. J 7 9'

IS gehoort rapport van den Heere van Waflènaer en Secretaris van bhngelandt, hebbende, in gevolge van haer Edele Mog. Refolutie van den aghtienden Augufti des voorleden jaers, overJeght wat ordre behoort geftelt te worden op het ftuck der Schoolmeefters, Koffers, en Voorlefers ten platten Lande in het Diftrift van de Generahteyt, tot beter onderwys van de Jeught, en dienft der bereken. Waer op gedelibereert zynde , is goetgevonden en verltaen, te arrefteeren, gelijck gearrefteert wordt bydefe, de Ordre en Reglement, geinfereert aen het eynde defes: fullende de

O o o felve

Sluiten