is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over de slangen en adders die in het landschap Drenthe gevonden worden [...]. = Traité des serpens et des viperes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C © Bl © •)

naam van Ringflang of Natrix geven.

Ingeval deze meening van den Pleer Shaw met de waarheid overeenftemd, heeft de Ringflang, by my en anderen voor onfchaadbaar gekeurd, echter onbegrypclyk meer kwaads verricht, dan de venynige Adder door de beeten zyner vergiftfpuytende Slagtanden, zedert de Schepping met eenige mogelykheid heeft kunnen uitvoeren. Dan ik geve den Godgeleerden in bedenking, of de uitdrukking, in het verhaal van Moses voorkomende, dat het Slangenzaad de verzenen van het Vrouwenzaad zoude vermorzelen, (nn~)

wel

(»») Gcnef. 3. vf. ij.

demons le nom de Couleuvre a Collier ou de Natrix.

Mais en cas que cette opinion de Monfr. Shaw fut conforme a la vêritê, alors la Couleuvre d Collier, que moi & d'autres Naturalifles ne croyons pas nuifible, auroit pourtant caufè infininent plus de mal, que la Vipere venimeufe na êté capable d'en faire depuis la création du monde par les morfures de fes Dents canines qui lancent une liqueur envènimée. Je laiffe aux Thêologiens d confidérer, fi ïexpres fion, qu'on trouve dans la narration de Moyse , que la femence du Serpent brifera Ie talon de la femence de la Femme, (nn)

eft

(nn) Gene/. 3. vf ,'5.

L