is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyk plakaat-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

242 Kerkelyk placaatboek.

mirwaders de Predicanten van Hilgersbergen, en Capelle haar aitiKnd , zynde den Predicant van Delfsha.ven , mits hjne indifoofitie (die anders meede daar neffens was) abfent ter eenre, en Franccus Landsbergius, en Nicolaas Greninkhovius , Predicamen tos SJn, ter andere zyde, en is defelve aangefegt de Refolutie itn Hppfer in het reguard van de voorfchreeve Burgers, baders he beroepen van eenen anderen Predicant tot HilgersU 2fn genoomen, met ernftige vermaaninge hen daar na te regukeren • enToewe daar jegens gedaan w erden verfcheide rep^ ïn nnrterlina gevoelen, eenige conteftatie, foo is evenwel geordonneert, dda"^^hen ?a de voorfchreeve Refolutie fouden gedraagen.

Acte noopende den Kerkendienft in Ra~ kaigne. Den 15 Juny ióix.

TS Aöe verleent aan Jonkheer Ottho vanSevender, Bailliuw ,&e. j, Dykgraave van Voorne, als volgt:

T\E Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en » 13 vriesland verftaan hebbende uit het vertoog van Jonkheer O«ho^ van Sevender Bailliuw, en Dykgraave 's Lands van Voorne , ? I ™? verloooen is in de faake van de beroepinge van Gerar-

£n Dykgraave voornoem, b>afiemooge „ke , en, gggg^ weegen te vorderen , dat de DeroeP,n8,e i/,rkendienft tot Rasamoo»e hebben fijnen voortgang , en in de ^™e™'T ' „ Sfieword ingefield; ordonneeren daaromme dte van de CWIe a Voorne voorts, en andere deefen aangaande , in deelen de nan