is toegevoegd aan uw favorieten.

Kerkelyk plakaat-boek.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

Van ckCa{ethismus.

<

390 Supplement

ftek, een ofte twee Capittelen eerft den Volke voorleeze, ende dat men dan voort na gewoonte de Pfalmen voorzinge.

3°>~

Maar de Voorleezers moeten gedenken, dat het hair niet toe en komt

de Schriduure uit te ieggen, daar van zy haar geheelyk zullen onthouden, om niet de zeyffen te werpen in een anders Ougft, ende met ontydige verklaringen de gewoonlyke wyze der Kerke te beroeren.

3r.

In de Kerkelyke gezangen, zal men in alle Kerken van Nederlant onderhouden de Pfalmen van Dathenus overgezet, op dat niet door verfcheidentheid der overzettingen iets worde ingebragt of tuffchen kome , dat minder bequaam is, ende minder zoude dienen tot ftigtinge. -

3'2-

In welke Gemeynte Schooien zyn, waar in de Schoolmeefter in Mufyke is ervaren , die zal den Kinderen voorzingen , ende daar op zullen de andere Lieden volgen: maar daar geen Schooien zyn ofte de Schoolmeefttrs onervartn in Mufyke, niet en konnen voorzingen, zal dienftig zyn ten minden een Voorzanger te dellen ; om het Volk in 't zingen voor te gaan, ende haar gezang te matigen ende te reguleeren, en dan aldermct.'tj als de Predikant in Mufyk geheel onervaren is.

: Üë . i 33-

Ten zal niet vreemt zyn dat men in de Kerke hange eenige borden Df taferelen, waar inne kortelyk de wyze van Pfalmzingen, ende de gewoonlyke konfi; van zingen word uitgeleit, op dat niet door het qualyk zingen des Volks, ofte ergernilTe, ofte ftoffe tot beiacchen, de Ongeloovige worde gegeeven.

■ , " 34- .

Hier by zal men nog andere bordekens hangen, daar inne aangewee» zen word wat Pfalmen, op wdke cag gezongen zullen worden, op dat die wil, te voren overdenke 't geene men zingen zal, 't en zy men heft agt de Pfalmen van vorens tot agteren toe ordentlyk te vervolgen: want wy laaten elke Gemeynte in haare vryheid, op wat ordre zy de Pfalmen zullen willen zingen.

IIL CAPITTEL. 1.

BY het ampt van den Kerkendienft ende Propbetie, word niet zonder reden te regte bygevoegt de gewoonte van Catechifeeren , welke van de Apofte!en, ende haare Difcipu.'en , overgeleevert is, enfe daarom t'eenemaal, onfes oordeels, in de Kerke moet worden onlerhouden, 2. In