Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

464

Supplement

Carolus (a) Ryckewaart, Dienaar te Leyden* Johannes Arcerius, Dienaar in de Clasfis van Leyden. 'ïfebrandus Trabius, Dienaar te Hputemo Cermania. (b) Johannes Leo. Dienaar te Zaltbommel. Rudolphus Feh'tus, Dienaar te Workum in Vriesland, (c) Andreas Hagius, Frifius , Dienaar te Heenvliet. Gerardus Kuilenburgius , Dienaar te Zierikzee, Remkus Ccsfarius, Dienaar te Schoonhoven.

Uit den naame van de Dordrechtfe Clasfis.

éLgidius Joannis Frifius.

Uit den naame van de Clasfis van den Briet,

en gezelfchapc met een Dienaar derzelvige Stad.

Johannes Jasperfe Schermers, Ouderling te Breda.

Uit den naame des Clasfis van Rotterdam.

Petrus (d) Bertius, Dienaar des Woords.

Uit de naam van de Clasfis van Cleeve. ,

Senatuis Rovers, (ej van Werden.

C.rnelis Rhetius, Ouderling der Franfche Kerke te Wezel.

Uit de naame van de Clasfis van Walcheren.

Hubertus Franciscus, Dienaar te Amemuyden. Johannes Gerobidus, Dienaar te Flijfingen.

Cd) In andere Affchriften word hy Corndis genoemd. ' j

Q-) Deeze woorden liaan in alle Nederduitfehe Affchriften; doch in het Franfche word by zynen naam gevoegd, dat hy Dienaar te Sand-wich, in Engeland, was.

GO In het Franfche Affchrift vind men, dat hy Dienaar te Gorctim was. Zeeker is 't, dat Rudolph van Velt, omtrent deezen tyd, lredikant te Gorinchèm was. , ,

GO In fommige Affchriften word hy, verkeerdelyk, Johannes gerreeten.

GO Elders leeft men Robbers.

Men vergelyke A. 's Gkavezande , de Unie van Utrecht herdacht bl. 226—244.

' • Eenige

Sluiten