is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. X{de} deel [...] der Europische historie; behelzende die van het koningryk Napels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

57o BLA DWYZERdeu

tweegevecht te Bourdeaux te beil:sfen, 24 j; doet in Napels Honderd «yfttg Aluitelingen ophangen en veroordeeld den Verst van Salerno orn onthoofd te worden, welke door Konjlairtia bevryd weid. 24/; rust andermaal eene Vioct uit tegen Sicilië, en belegerd Reggio, doch is genoodzaakt artctrekken, en fterft koit daarna.

249.

Ktrel, Vorst van Salerno, wordt door Paus Nicolaas, te Rieti, tot Koning van Sicilië gekroond, 253; bevestigd het verdrag ter verkryging van zyne vryheid, met Alphonfus gefloten; voorwaarde van hetzelve, ald; wordt door paus Nicolaas van zyne verbintenis ontflagen,

. welkeechter, door den Koning van Engeland, gedwongen wordt zyne toeftemming te geeven tot een ver. gelyk tusfchen de Konineen Kurel en Jacob, 254; oiitheft Gaeta van fchatting en laat zyn zoon Karei Martel tot Koning van Hungarye kronen, 255 ; zet Celestyn V aan om het Paus chap te aanvaarden, welke, na twaalf Kardinaafen, de belargen yan Karei toegedaan ,

• verkoren te hebben, daar weder, cm van afftaat, wordende in zyne plaats Bonifacins VIII verkooren , 259; fluit, door bemiddeling van deezen een voordeeligen vrede met Koning Jacob , welk verdrag echter door de Siciliaanen verworpen wordt, 26o; zyn bevel tot bevrediging \-an Fonifüius 265; hefteed zyne overige da-gen tot het aankwee-ken van Vieedzaame Kunilen te Napels, en ter bevordering V3n den welftand ces Ryks, 269-

zyn dood , lyst van zyne afftsm;melingen, . . a/tf>

Karei, Aartshertog van Oostenryk, in de Spaanfche Alleenheerfching opvolgende, fchrvft uit Brusfel eca beleefden lirtef aan de Napolitaanen en bevestigd den Onderkoning de Cordoua in zyne waardigheid, 433 ; fluit een verdrag met den Koning van Frankryk, 439; zyne poogingen om Roomsch Koning te worden, en wordt tot Keizer van het Duitfèhe Ryk verkooren, 440; de Spanjaarden hier over misnoegd flaan aan 't muiten , ald; maakt zich meester van het Milaneefche gebied, 442; verbond tegen hem tusfchen den Paus en Frankryk , 44.3; verzoend zig met den Paus en fluit een verbond met hem , 445; bereid zig tot een tocht naar Afrika, verflaat de Moren, en doet zyne plechtige intrede te Napels.

tt , n 453-

Karei van Durazzo wordt te Rome door Paus Urbaan tot Koning van Napels gekroond, op eenige voorwaarden , 327 ; komt in Napels, en neemt Koningin^awjagevangen, 328 ; onderwerpt zig het gantfche Koningryk , 329 ,- laat de Koningin ombrengen , 330 ; na met Paus Urbaan de voorige gefchillen vereffend te hebben, 'belegerd hy denzelven in Nicera , welke het ontvlucht naar Genua, 333 ; neemt de nodiging van eenige misnoegden aan en wordt tot Koning van Hungarye gekroond , 334 ; wordt vermoord.

ald.

Karei VIII, wordt door Sforza en eenige Napelfcne ballingen tot een