Verhandelingen van het Bataafsch genootschap der proefondervindelyke wysbegeerte te Rotterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar