is toegevoegd aan uw favorieten.

Beschouwing der wonderen Gods, in de minstgeachte schepzelen. Of Nederlandsche insecten, naar hunne [...] byzonderheden [...] beschreeven.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 NACHT- VLINDERS

gen, toen myne Rupfln, voor de derde reize vervelden , na dewelke zy ook noch maar drie Borflels hadden, eeven als na de tweede vervelling, echter met dit onderfcheid, dat zich nu nog op den Rug een derde be-

Fig. y.gon te vertoonen, gelyk men zulks aan de afteekening Fig. 5. duideJy. ker zien kan, zynde deze afbeelding teffens vervaardigt, naar eene groenachtige Rups, met geele en Carmyn roode Borflels. Den i8 en io. van de Maand Augustus, dus negentien a twintig Dagen, na de derde vervelling, verwisfelden myne Rupfen, voor de vierde keer derzelver uïter-

Fig. ö.lyk Bekleedzel, en vertoonden zich toen gelyk Fig. 6. zynde met drie volmaakte Borflels op den Rug, en een op den Staart, allen paarsachtig van kleur, terwyl het overige van het Lichaam der Rups, mede rosachtig bruin was, echter waren niet alle myne Voorwerpen na deze vierde vervelling van eene zelfde kleur, maar zeer verfchillende, om welke reedenen ik ook alle de Afbeeldingen, naar in kleur onderfcheide Rupfen vervaardigd hebbe. Na de vierde vervelling was het, dat men een aanmerklyk Deel der Rups, 't geen tot dus verre nog als verborgen geweest was, begon te onderkennen, namentlyk: op het derde Lid van achter, den Staart mede gereekend, ziet men door een Vergrootend Glas befchouwd zynde, een verheeven Knobbeltje, aangeweezen door FigóA Letter a op Fig. 6. doch het welk zich nog duidelyker vertoond, aan

Tab 8 Cene ^ haar la3tfte VeI ZiCh bevindende RuPs> Selyk Fig- 8. op Tab.

XYM. XV'III. naar eene zodanige geteekend is. Aan deze Afbeelding, is het genoemde Knobbeltje, of liever Tepeltje, wederom in deszelfs natuurlyke groote aangeweezen, door de Letter a. en onder eene tamelyke ver-

fig.^.grooting by Fig. 13. Men ziet aan deze vergroote afteekening, eenige

Rim-