Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S NACHT- VLINDERS.

nader naar achteren by eikanderen ftaan, als aan andere Rupfen „ zelfs als aan de twaalfpootige Span Rupfen. 2) Verre de meesten der tienpootige Span-Rupfen zyn naar eevenreedigheid van derzelver lengte , zeer dun, en ftaan als zy rusten of ftil zitten, zonder eenige bogt recht uit, met de voorpooten dicht aan 't Lyf leggende , gelyk een dorre Tak of Steel, hebbende ook veelal dezelfde kleur als die Takken der Boomen, of Gewasfen,op welken men dezelven vind, waardoor het dikraaals gebeurd, dat men eene dergelyke Rups, in den eerften opftag, voor een dor Takje of Steeltje aan en om zo te fpreeken over 't Hoofd ziet, van hier is het ook dat deze foorten van Rupfen , by veele Liefhebbers alleen maar Takken heeten , met byvoeging van den naam van het Gewas waarop dezelven aazen, zodanig zyn by voorbeeld, de Vlier-Tak, ]pc Tak, Besje-Tak, en meer anderen.

3) De mecsten dezer Rupfen hebben in 't geheel geene, doch weinigen echter, maar enkelde fyne en korte hairtjes.

4) Veelen van dit foort Rupfen gaan in de aarde, om daarin tot Poppen te veranderen, doch zeer veelen doen het ook buiten dezelve, makende zich een fpinzel om in hetzelve Pop te worden.

5) De Poppen dezer Rupfen zyn over het algemeen fpitzer of puntiger naar achteren toe , dan wel de Poppen van andere Gezinnen der Nacht Vlinders, veelen hebben ook eene punt aan den laatften of Staart Ring.

6) De.

Sluiten