Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van '( Tweede Gezin der TWEEDE BENDE. P: II. Tab. I. 3

6) De Vlinders van dit tweede Gezin der tweede Bende, draagen in den rustenden ftand, de Vlerken of vlak, of de bovenzyden tegen elkander geflagen, eeven als de dag Vlinders, en bedekken dus het Lyf er niet mede.

7) Eenigen hebben Vederachtige en eenigen Borftelachtige Sprieten*

8) De Eiè'ren zyn doorgaands voor zo verre my bekend is, langwerpig of ovaal rond van gedaante , maar in kleur zeer verfchillende van eikanderen.-

Dat ik dezen Vlinder, de Besfe Tak Vlinder noeme, is om geene andere reedenen, als om dat men de Rups, of:den Vinder ïn deszelfs eerften S*taat, op de Besfe-Boomen vind,1 van- welker--Bladeren de Rups , zich' voor zo verre my bekend is-, alleen geneerd, by de& 1 Ridder Linn&nis is dezelve niet bekend.

Nimmer is het my gelukt de Eiè'ren waaruit deze Rupsfen voortkoomen, in de vryheid te hebben kunnen vinden, maar, door middel van eenige Vlinders, Mannetjes en Wyfjes by elkander in eene ruime Doos te zetten, ben ik in 't bezie daarvan gekoomen. De Wyfjes Vlinders, zo wel van deze als ook-van meer andere foorten, en wel inzonderheid van die geenen welken als Eieren overwinteren moeten, waaronder ook deze foort

(a 2)- behoord

Sluiten