Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BESLAG op de TONG.

21

zaakelijk te zijn, een kort tafreel vooraf te laaten gaan, in het welk dat gene, het welk men onder het woord verfcheidenbeden van het Beflag op de Tong te verftaan hebbe, kortelijk voorgefteld word.

Het Beflag op de Tong onderfchcidt zig dan;

Ten eerjlen, of het zig vertoont met, of zonder zieklijke toevallen.

Ten tweeden , wanneer 'er zieklijke toevallen mede verzeld gaan , of dezelve Idiopatiscb , dan Symptomatisch zijn.

Ten derden, wanneer dezelve Sijwptomatiscb zijn, tot welke klasfe de plaats hebbende Ziekte behoort, of tot de langduurige , of tot de kortftondige.

Ten vierden, hoe het zelve in de verfchillende kortftondige ziekten te onderfcheiden. En eindelijk

Ten vijfden, naar de verfchillende tijdperken , en omftandigheden der kortftondige Ziekten.

§ II. Betreffende de wezenlijkheid van het eerfte onderfcheid , dezelve word door de dagelijkfche ondervinding bevestigd; niet zelden immers , worden 'er voorwerpen aangetroffen, bij welke geene de minfte fpoorcn van eene wezenlijke Ziekte plaats hebben , en de Tong echter 'er niet natuurlijk uitziet; de oorzaak hier van kan zeker in een eigenaartig maakfel der Tong, of der omliggende deelen gelegen zijn ; wanneer naamelijk de vaten der Tong of vernaauwd , of verwijd waren, waar door zij of eene meerdere , of eene mindere hoeveelheid vogten in zig bevatten , of, dat het Epitbelium dikker dan gewoon ware , en alzoo door de aangebragte vogten minder bevogtigd wierd , of, dat eindelijk , bij de omliggende deelen , als de halsaderen, de kwijlbuizen, of ook de tanden, &c iets eigenaartigs plaats hadde, zoude het zeer ligt kunnen gebeuren-,

C 3 dat

Sluiten