Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 Voorn aamste

was, en die koomen zal. Openb. IV. 8.

Gij zijt waardig, Heer onze Godt, den roem en de eere en de niagt te ontvangen: Want gij hebt alle dingen gefchaapen, en door uwen wille is 't dat zij beftaan, én gefchaapen zijn. Opent?. IV* ii.

Van Jesus Christus.

Dat de geboorte van Jefus Chri/tus door de Propheet en voorzegd is,

rW iet: daar zal een Maagd bevrugt worJLi den, en een Zoon baaren, die Emmanuël {dat is Codt met ons) genoemd zal worden. Ifau VIL 14.

Een Kindje is ons gebooren, en een £f,on wordt ons gegeeven, op wiens fehouderen het Vorftendom is gelegd: wiens naara zal zijn, de Wonderlijke, de Raadsheer, de Godt, de Magtige, de Vader der toekoomende eeuwe, de Vredevorst. Ifau IX. 6. Bat het lijden van Jefus Christus door de Propheeten voorzegd is,

Mijn lighaam heb ik overgegeeven aan die mij iloegen, en mijne wangen aan die mij plukten: mijn aangezigt heb ik niet afgekeerd van die mij fmaadheden aandeeden, en befpoogen. I/ai. L. 6.

Hii heelt waarlijk onze krankheden

op

Sluiten