Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C<5)

Bach man, (T. F.) op de Keizersgr. by de Wol veftr.

H,?8?*! °}yaIer) in de VVarmoesllraat by dê Haantjehoekftoeg. y

Badejihurfen, (Wed. Jan) op 't Water by de Nienwenbn.g, tn Kaas en Boter.

Bae de, (Adriaan Jan) op de Princegraft, tuslenen de Vyzelftraat, en Mennoniten Weeshuis, ten Huize van G. Mediorst.

Bagge, Q. F.) op de Erwteuiarkt 't 2de Huis

Bain , (David) op 't Water by den Dam, in En.

gelfche Manufaëluuren , Hoeden &c. Bake, CVasmar) op 't Cingel, 't 7de Huis van

t Konmgspiyn over 'c Wcstindisch-Huis.

Bakker,.(Corn.) op Boomfloot.

BakkerfCGebr.)op deKeizersgr.by de Leydfeftraat,

5*5"' CPieter)op 't Water by de Vrouwefteep

Hut'i (M' ^'nde) in de Voetboogftiaat, ten Huize van N. Brugge.

Baldé en Zoon, (Hendo'op de Princegraft, by

de Westcrmarkt. JaJde »Oa'0 OP de Heeregraft by de Reguliersgraft. Baide, (Will.) op de Princegr. over de Bloemflr. JJaigueri, (P.) op de Reguliersgr. by de Boterm. Ballot , (Fr.) op de Roofegraft, N. Z. 't derde

Huis van de Princegraft. Baltlnfar, (C. H.) op de Waal over de Binnekant. Laltuaiar, (Harm.) op de N. Z. Voorburgwal op de

Iioekvan de Stilfleeg, in Eng. ManufaStuuren. Balyuw, (jan) in de Wannoesft. in' Parfuum eti

Duitjche (Vaaren. Santjes, (Wilhelm) op de Princegraft over de

Noordermarkt, in Boter. Bantz,(Joh. Coenr.)op de Appel markt, opSilefien. Banzec tn Comp. (s. A.) op de Stoelemarku

tn Pel teryen.

Bardewich , (Will.) op de Gelderfekay tusfchen

de Storinfieeg en Nieuwmarkt. Barensfeld (Christ.) op de N. Z. AgterburgwaL , by t Spuy, ten Huize van Chr. de Bary.

Ba-

Sluiten