Verhandelingen over eenige gewigtige stukken de natuurlyke godgeleerdheid betreffende. In het Nederduitsch en in het Latyn geschreeven om te dingen naa den prys van het Stolpiaansch legaat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar