is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over eenige gewigtige stukken de natuurlyke godgeleerdheid betreffende. In het Nederduitsch en in het Latyn geschreeven om te dingen naa den prys van het Stolpiaansch legaat.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?0 £ f S P TT T A T I O.

sfliam,fi ex Analytico repetatur argumento , aliam., li ex ■Syuthetico Nam quum Synthetice inforrnemus tamquam .efiêétorem hujus Univerü ,. efficiendi vim atque inteiligeutiam tantara eï -tribuamus'neceffe efl, .quanta oportet ■eum valere., ut hoe Univerfum effeceric «Quaé vis inteliirentiaque profecto tanta efl, quanta nullius homims ingenium eogitando affequi poffit. Quare autem ei abfolutam infiriitatem tribuamus -, 'ex eodem Synthetico argumento mathematica quidem neceffitas repeti nulla poteft: ■'neque etiam contra, quare ei negenius, probabilis eauffa

Teperitur.' "" "f *♦**•« rs ■

At argumento Analytica abfolutam Infimtatem Dei effe , mathematica neceflitate efficere volunt : quin adeo ipfa 'lnfinitas efl principium, ex quo Deum effe probent. Kefte, nee ne , ml ad'rem praefehtem. Concedamus Infimtatem abfolutam : videamus $ fi qua fit. neceffitas, quae inde unitatem cogat. Sed primum omnium efl quae'rendum, quid fit lnfinitas. Atque in hujus quidem na1 tura ac vi conftitüenda turbatur non tantum ab imperïtis', fed ab iis etiam, qui fe philofophos dici haberique volunt-: quorum plerique in abfentia finium eam ponunt. Non reprehendo hadenus , fi mddo .ïntelligant quid fit • ftfjis Hunc vero dicunt effe defeclum ulterioris realitatis: 'iam ergo Dei infimtatem, quae fit compïexus omnium realitatum infammogradu:, omnem firiem :a fe repudiare. Confemio, nullum effe defeótum in Deo : nullum effe finem, nondum video.. Quid enim tandem eflfmis? Nimirurn in ejus notione mire flucluant hommes , cum ne•fciant,'Utrum fit ajens an negans : quod acute oflendit Lockiüs Effi L. II. c. 17. Hoe ceite quod mulu vocant f 1 ünem 9