is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling van Josephus Pap de Fagaras [...]. Ter beantwoording der vraage [...]. Op welk een wyze kan best betoogd worden, dat het scheppen van een waereld, waar in het kwaad toegelaaten is, niet strydig zy met de volmaaktheid der godlyke natuur?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*©4 D I S P ü T A T 1

tuant, duobus dominis fervire .volentes; eis mala feliciffime cedere nemo eft qui ignoret ; cum miferiarn fcholam virtutis efle, mortalesque plerumque fecunda fortuna abuti, adverfam pro incitamento virtutis. ha-bere conltet inter omnes. Impiorum vero vel maxime interelïe , ut fi ad fanam mentem aliter redire nolint., poenarum afperitate invitentur ; non nifi impii fit negare : quae .fi vel maxime eftecïu carere videantur, non tarnen eo ipfo definent muicis modis hominibus fieri utiies. jam quis non videat, paree nobis mala irrogari , contra autem liberaii manu offerri bona plurima ? quae fi homines, folis malis fuis attendentes, fpernant ; non mirum eft eos fe reddere longe quam fint miferiores. Nee proinde ullo jure impatientiae hominum culpa in optimum confertur Deum; cum hoe ipfum , . quod tam vivax fit mali fenfus,bona autem fua ignorent mortales , argumento fit pluribus longe nos perfrui -voluptatibus , quam exponamur moleftiis : quidquid nonnulli cum Baylio dicant, malorum fummam, mala faepe fide volentes augere; cum tarnen uerno dubitare queat ea , in quae homines citra fuam cuipam incidunt , etiam li illorum , quae religio cuique offert folatiorum rationem non habeamus., vel fola patientia to* lerabilia , levioraque longe reddi, facileque homines, fi fibi deeffe nollent , inteliigerent -9 quam maxima fibi effe tributa bona, minimisque ie urgeri malis. Certe , cum nulla fint mala hominibus haud evitabilia , quin in longe ■graviora eos vilis lucelli fpes , vanae gloriae cupiditas, •volyptatumque turpium 9 at quam breviuml amor, prae,

ci-