Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIII

VOORREDEN,

denken, te begeren, en te volbrengen:het geen dan ook ten ge. volge heeft gehad, dat ook brave mannen, en die opregte beminnaars waren van de Goddelyke fchriften , wel eens getwyffeld hebben, of alle de voorfchriften van Chriftus met die verdorvene gefteldheid van hun, die Chriftenen willen genoemd worden, en met die yfere eeuw, die wy beleven, wel over. eenkomflig zyn : en of men , zonder het zekerft ongemak zonder gevaar te lopen om veele en uitnemende zegeningen van dit leven te müTen, en zonder eene openbaare verwaarlozing van het zoo byzonder, als fomtyds in gevaar gebragt algemeen welzyn , alle die geboden wel vlytig en behoorlyk betragten kan? Zy vragen, of het leven van zulk eenen menfch genoeg beveiligd zou zyn tegen alle lagen, of een menfch een genoegfaam aandeel hebben zou aan die genoegens en aan die dingen, in welke de regte waardy van het leven gefteld word, die, Chriftus als zynen Leeraar volgend, liever honderd verongelykingen wil Jyden , dan ééne eenige andere menfchen aan te doen ; en die , zelfs in een geval van dringende noodzakelykheid , veel te nauw .gezet is, dan dat hy een valfch gemoed en bedrog met bedrog, leugens met leugens tegen gaan ontrouw aanmoedigen, zig van verraders bedienen, door eene verdediging, i„ welke eenig zweemzel van bitterheid en wraak

ge-

Sluiten