is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling, dat de christelyke zedekunde geen eenen pligt voorschryft, welke den burger belette zyne belangen te behartigen, en strydig zy tegen het bestier van het gemeenebest, naar de regelen eener gezonde staatkunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220 DISSERTATIO M

poffit beatam arripere, nifi aut virtutum omnium choro ampexando, in quibus aliorum benevolentia locum haud poftremum tenet, aut Deo, quam maxime qui confukum homnnbusdlorumquerocietati cupit, cuinamaudo, 2 mntando etram, aut praeceptis Chriftianis, quae tota alk* rum amore animata funt & tanquam inflammata, obferV ndis hdelicer: qui caeleftem quaerere felrcitatem jubeut LZnT ' h°mineS- amPIeaii^etur5 & qui Mam

Jbioium ut bene iummo bono mereatur, omnibus ubetur nervis contend?r& E[enim ^ ^ Jj ^ J^ur

nihil m medium & ipfe adferrea quo vita efiec melior CU«ree, cum alii in fe colendo ut diligente* & affidui esfent, otiofus exfpeclaret & fecurus> Haec ergo, fi ulla via efl, qua ad aftra itur. Eftne igitur confentaneum ; fngide res eum vitae adminiftrare , ipfa qui affequendi fumm, bom ratione , in mediana hominum focietatem ra* Piatur, quique, quo intendit, ut tandem perveniat per hominum coetus incedendum ita putat fibi,- ut veftieia tarnen fui relinquat quam plurima, femper ex fefe aliquid. ahos quod invet, pariendo promendoque. Is vero etiam redius muko eam tuebitur reipublicae partem, quamcunque accepit tuendam. Hic duo funt probe tenenda Pri mum non aliam nos iegum obfervationemintelligere 'quam quae rn humanam eadat naturam , etiam emendatam fi fanébficatana: deinde non virtute quidem falutem acquiri aeternam, fed in Chriflum fide. Quoniam vero haec infia fides a virtute divulfa efle nequit, & virtutis fandkatisque ftudio fpeaandam fe maxime praebet, reéte hoe quidem

argu-