Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ïx8 DIS S E RTAT I O III.

tate eam ipfam ob caufam valde funt humanae, quod illa hominum falutis retinendae caufa conllituitur.

4- Sabbati etiam die confecranda , vitaeque eivilis ê'x* menda negotiis videtur nonnunquam turban respublicsr. Jam Judaeorum fabbatum fublatum penitus elle contraverfiae habere nihil poteft. Col. II, l6. l?. N'ihil igkür ad nos praecepta illa rigida : multo autem minus ad nos pertinet, fi. quid eis praeterea affinxit fuperftitio: quod genus eft , quod Judaei quidam leguntur ne defendere fe quidem, cum hoftium effent armis die Sabbati petiti hanc ob religionem & metum voluiffe. Deinde etiamfi exploratius de divina inftituti hujus origine in N, T conftaret atque adeo praeceptum aliquod aut praecepti fimile ali' quid, quod trahi eo poffet, proferretur: non ex eo ta-' men effet genere, quod honeftatem naturalem haberet: quales lege morali res fanciuntur. Quantumvis itaque ejus confecrandi diei neeelfitas evinci ex N.T.loco aliquopos-fet, tarnen cum non illud fimul inde conftet; quatenus aut feriandum ea die fit, aut quid denique faciendum faw crorum caufa, magnam Chriftianis reliftam libertatem effe apparet ftatuehdi de eo cum ex verbo Dei, f. Religionis fumma,. tum ex rebus ipforum publicis privatifve Unde intelligitur, agendi Sabbati rationem non modo aliam in aha dvitate effe poffe , fed cedere etiam iis civilibus negotns refle, differri quae aut omixti fine utiütatis magnae jaaum non poffint. Etfi definiri res non in univerfum poiiit nee conftitui, quod omnes ex aequo teneat quando accidere poteft, acciditque faepenumero, his «f ens ut negligendis quidam judicandus peccaffe fit, alius

non

Sluiten