Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DISSERTATIO III. axo

non modo peccafle non , fed fecutus etiam efle officium, quod non efl: hujus loei quaerere. Sed confirmari res etiam Servatoris de Sabbato Judaico potefl pronunciatO', hominum iliud caufa comparatum totumfuifle, non homines Sabbati caufa creatos. Mare. II. extr. Unde efïïcitur neceflario , hominum faepe falutem , etiam terrenam, anteponendam non religioni, fed religionum caerLmoniis efle.

5. Polygamia Chriflianis interdict, fi non difertis verbis , at haud obfeure tarnen , qua opus interdum ad ,fobolis procreationem efle ajunt. Nam quod parem fere utriusque fexus numerum locis quibusque nafci dicant, quare plus una uxore ducere nefas naturae lege efle, id aliquot annorum intervallo mutatum reperiri: cum ea virorum in aliquibus faltim regionibus conditio fit, ut iis peregre abeundum multis fit, confumanturque bello atque aliis cafibus prius, quam uxore ducenda procreare liberos potuerint, alios , etiamfi domi maneant, tarnen vel ab uxore ducenda prohiberi rei familiaris anguftiis % vel abhorrere aliis quibusdam de caufis a matrimonio , caelibemque praeoptare vitam perpetuam. Unde hoe incommodum redundare, civitas ut infrequentior fit, quam bene adminiflrandi ratio , defendendi praefertim, neceffitas poftulët. Cui rei remedia non aliter melius celeriusque quaeri, quam polygynia iis, qui numerofam alere fa> miliam poffint , concedenda.

At videtur nihil facilius efle% quam & praeceptï hulus tueri innocentiam, & quam ex eo apta reipublicae utilitasfit, oftendere. Non profèéro nimis acutura oportet

F f 3 efle,..

Sluiten