Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DISPUTATIOi. 31

nis Religionisque tnrdius auxilium rspiditate rffeöus prae-

vertitur. — d ■ • ■ è w&iw t . ;b ort

§. XXV1I1.

Dantur autem etiam efleStus, qui nondum in habitumabierunt, quibus tarnen intcrdum hommes vera & viva Religionis cognitione imbuti fuccumbunt.. Exemplo fit ]uvenis, Religionis veritatibus praeceptisque rite imbutus, idcmque incorrupti animi, donec illeeebris voluptatis irretiatur. In ejusmodi cafibus' cedit plernmque vividiori minus viva cognitio. Quamvis enim in Juve-

nis

Dantur nimirum motus , quibus funclioues- vitalcs ac nsturales abfulvuntur, quosque voluntas dircSte nee concitare nee inhibere valet. Cum in ipilt corporis machina fuudentur, dici poflunt mechanici.- Dantur vero alii, qui ab animae pendent imperio , quosque pro lubitu concitare vel inhibere valet. Cum partes illae, in quas anima fuum exercet imperium, fint ipfius quafi organa, motus hi dici poflunt organici* De his motibus ita fentioj fieri pofle, ut certa motuum confecutio , qua&jtrimitus d valuntate ac iireStione animae pependit , per crebram serwidem repetitioti'ttn in organicam quandam ajfocintisntm abeat , ita. ut- tandem ad eos producendis influxu animat non ampiius opus fit, faltim uthic influxvs- pene ad nibihm recidat. De poffibilitate rei dubitari nequit.. Probabilem vero effe ejusmodi organicam motuum afTociationem ,. partim' es eo, quod in habitibus & confuetudinibus noftris öbrervatur, partim ex phaenomenis plane fingularibus apparet, quae fine illi vix. explicari poffunt. In habitus nimirum formatione duae funt feries ,, altera, repraefentationum in animè, altera motuum in corpore, quae fibi mutuo refpondent. Magna. initio animae opus eft attentione , ut motus repraefentationi confentaneiproducantur, fine dubio quia partes corporis, quibus illi motus motuumque confecutiones imperantur , refiftentiam quandam animae opponunt. Haec autem refiftentïa, paulatim fuperatur ac decrefcit; animae fubimte jminori attentione minorique vi opus- eit ad feriem motuum producen-

dam,

Sluiten