is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XV{de.} deel [...]. Behelzende de historie der Hottentotten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de GIAGAS of JAGAS. 111

bezuiden de Bahia das Vaccas, waarin zy een' grooten overvloed goud vonden. Hiervan verzamelden zy de grootfte brokken, die met den ftroom wierden afgevoerd, van welken zy geen ander gebruik maakten, dan dat zy de fteelen van hunne legerbylen daarmede verfierden, op dezelfde wys gelyk zy anders met koper doen , welk laatfte zy voor het kostbaarst van deeze twee metaalen houden. (72)

Tot bier toe gaat het verhaal van Battel nopens de woeste Giagas, welken hy in deeze laatfte legerplaats verliet om zyn toevlucht te neemen tot de Portugeezen. Hoelang zy zich nog na dien tyd in dit ongelukkig land hebben opgehouden, en hetzelve verder verwoest, kunnen wy uit gebrek aan nadere berichten niet melden.

NEGENDE HOOFDSTUK.

Historie van fVestlyk JEtbiopiën.

Dit Land word ook wel Zuidlyk ALthiopiën genoemd, omdat het aan de zuid of éigentlyk aan de zuid westzyde van Abysfiniën gelegen is, en om dezelfde rede word het by fommigen genoemd JEthiopia Exterior, en ook wel Inferior, dat is het Buitenst, of Neder ^Etkiopiën, in tegenftelling van Abysfiniën, dat zy JZthiopia Interior, of, Superior, dat is Binnenlandsch, of, Opper ALthiopiën noemen Doch hetzelve is meest algemeen bekend onder den naam van Zuidlyk ALthiopiën, omdat het aan de zuidzyde van de Linie gelegen is, met betrekking tot Guinee, en andere deelen van Afrika, die aan derzelver noord-

zyde

(# ) Purchas, pag. 476 & flqq.

XVIII.

boek. VII!.

HOOFDST. i I. AFD.

Verdee. ling van Westlyk jEthiopiën.