Hedendaagsche historie of Het vervolg van de Algemeene historie [...]. XV{de.} deel [...]. Behelzende de historie der Hottentotten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar