Rapporten, strekkende als bylaagen, tot de Verzameling van stukken, betrekkelyk de aanstelling eener commissie van geneeskundig toevoorzicht, te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar