Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

yi VOORB. van den VERTAALER.

gen-en-twintigfte en dertigfte, te brengen onder een Deel , 'twelk dan het zeventiende Deel zal uitleveren, en dat, zo God wil en leven verleene, op zynen tyd volgen zal.

Daarna, voorondergefteld zynde , dat Zyn Hoog Eerwaarden het daarby zal laaten beruften, en daarmede dit zyn Werk eindigen , zal het zeer noodig weezen, tot geryf der Leezers, waartoe ook al door veelen van dezelven aangezocht ben, een algemeen Regifter der voornaamfte zaaken, in dit Werk voorkomende, uit te geeven en dit zal al mede van geen' kleinen omllag weezen. Dan dit Werk dus verre, door Gods goedheid , ten einde gebragt hebbende, zal ik my ook daaraan, zo het Gode behaagd, niet onttrekken, maar, zo veel in myn vermoogen is, ook daaraan trachten te voldoen.

Zo veel heb ik gemeend hiermede ter kennisfevan den geëerden Leezer te moeten brengen, en denzei ven vervolgens alle heil, en, onder het leezen, alle verzekeringen In de waarheid van Gods onfeilbaar Woord, ioe te wenfchen.

1 Joh. Wm. van Haar.

VOOR-

Sluiten