is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van de kristlijke kerk in de achttiende eeuw.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DE ACHTTIENDE EEUW. 233

De last, welken hij mede kreeg, was hierin gelegen, dat hij het hart van den Keizer Cham-hi zoude poogen te winnen, en op eene onverhinderde uitvoering der Bulle in vriendlijke termen bij hem aanhouden: vervolgens, dat hij, indien zulks niet vlotten rnogt, en de Jefuiten tevens (lijf op hun ftuk bleeven ftaan, eindelijk eenige gunftige verklaaringen van de zo gehaate Bulle in 's Pauzen naam zoude hebben aan den dag te leggen. Met het gene hem ten aanzien van dit laatstgenoemde was aanbevolen, had het zich dus toegedraagen. Toen Mezzabarba reeds vertrokken was, werden eerst deeze gunftige verklaaringen der Bulle te Rome opgefteld, en, zo men denken mag, door de vrienden der Jefuiten den Paus opgedrongen. Hierop werden zij den Afgezant achter na geftuurd, met eene volmagt, om zich er, in geval hij het noodzaaklek vond, van te bedienen. De Paus echter was zo voorzichtig, dat hij dezelven niet bekrachtigde, ten einde hij altijd het recht behield, om ze, naar goeddunken, naderhand te billijken of te wraaken. Mezzabarba kwam ten jaare 1720 in Peking aan. Hij was een fchrandere, listige, gefleepen, en ftant-

kun-

als de geringde Bedelaar, die er op de flraat liep. Welke weezeniijkheid ligt er dan in zulke tijfels? Men mag zulken Patriarch van Alcxandrië vergelijken bij eenen Akteur, die de Zaïre van Voltaire mee helpt fpeelen, en in die betrekking op het toqnè'el begroet wordt als de Sultan van Jeruzalem , of in een ander Tooneelfpel eene nog veel grooter waardigheid heet te bekieeden. P 5