Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ovu het GEHEUGEN. 13

heid of Onoplettenheid, waar door. het Geheugen verrykt wordt met het geen dierbaar is, of belaaden met beuzelingen.

Aandagt is de groote kunst van 't Geheugen. Zonder deeze leest en hoort men te vergeefsch. En wy zullen meer of min voordeels doen met het geen wy leezen, of hooren, naar maate de voorwerpen van onze Aandagt meer of min gewigtig zyn. In haast te leezen, of zonder te denken op 't geen wy leezen, mag een ledig uur flyten; doch zal nooit het verftand verbeteren. Dat wy, derhalven , een goed Schryver onderhanden hebbende, van tyd tot tyd, het Boek ter zyde leggen, en ons zeiven deeze of dergelyke vraagen voorftellen. Welke is des Schryvers hoofdbedoeling? Wat zyn algemeen plan? Hoe verre heeft hy zyn onderwerp gebragt? Hoe zou ik my uitdrukken, indien ik buiten het Boek, den voornaamften inhoud van het laatfte Hoofdftuk zou opgeeven? Is de Schryver volkomen klaar , doet hy de zaak af, zo verre hy gevorderd is; Indien niet, waar haapert het meest? Hoe veel fchiet hem nog ter behandelinge over? Kan ik, uit het geen ik van zyn plan, van zyne beginzelen, en wyze van behandelen weet, ook

gisfenwat'erzal volgen. 't Is deeze foort va'n ver-

ftaiulsbeoefening, die het Geheugen en teifens het Oordeel flypt, ons het leezen aangenaam en nuttig maakt.

Op dezelfde wyze, zal het, naa het hooren eener Redenvoering, naa het deel neemen in een Onderhoud van grooten dienst weezen ons het hoofdzaaklyke te ver! tegenvvoordigen' 7-orgdraagende, 0m zodanige roelens als een fchat weg te leggen die uitfleeken door derzelver ^ 4 waar-

Sluiten