Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET KASTEEL. ftt j

siet langer dan een jaar op de Luit; haar Meester, moedeloos z-ynde, wegens de weinige vorderingen, die zy hier in maakte , bleef van zelf weg. Toen nam zy den Citer, en leerde met geen meerder lust of beter voortgang. Eeindelyk liet zy ook dit inftrument vaaren, en de Harp wierd nu in plaatze van het Clavier, de L,uit, en de Citer gekoozen..

Eglantine kreeg boven dien ook nog andere Meesters; te weeten, een Teeken, een Geograpbie, een Engelfchen en een Italiaanfchen Meester; een Dans en Zingmeester; een Repetitor,, die haar met de Fiool accompagneerde; een SchryfMeester ècc. &c.; en alle deeze Meesters kosten tien of twintig Louizen per maand. De luije traage Eglantine wierd daar door noch wyzer, nochbeter; en de uitgaaven, die zy bovendien door haare flordigheid veroorzaakte , gaan alle begrip te botfeiï. Haare Muziek, haare Boeken, haare Kaarten,!, waren in minder dan drie maanden allen aan flarden gefcheurd; dan moesten 'er al weder anderen gekogt worden; en, daar zy nu even min zorg droeg voor haare Harp, en hem dikmaalsin vogtig wedervoer open raamen liet daan , moest-

hy

kost vyftig Louizen; een Piano Forte vyftien of twintig. Een Steller, om deeze beide inftrumenten in orde, te houden, twaalf of vyftien Livres per maand. De. Muziek te leeren valt over het algemeen zeer kostbaar. O 3

Sluiten