Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4.

ergernis wezenlijk gevaar te loopen; en ik ga er derhalve, bij wijze van Aanhangsel-) nog eenige bespiegelingen en opmerkingen aan toevoegen, in denselfden geest, als het voorgaande, en met gelijke onzijdigheid, als ik meen daarbij in acht genomen te hebben. Misschien wel, dat zelfs het teruggehoudene Eerste Gedeelte, waarvan ik bij mijn vroeger Voorberigt gewag maakte, vervolgends mede in druk verschijne.

Va-

Sluiten