Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V O O II B E R I G T.

In welke jaren en met wat oogmerk het

tafereel van de staatkundige verlichting der nederlanderen ontworpen en ten papiere gesteld werd, is elders reeds gezegd. Men weet ook, waarom aanvankelijk slechts e'éne Afdeeling van heizelve bestemd werd voor de drukpers: bij nadere overweging echter is bevonden, dat de opgevatte vrees, als konde de Derde Afdeeling dezer, en genen aanstootelijk zijn, en als bevattede de Eerste weinig, hetgeen niet reeds door anderen , (misschien beter) gezegd was, geen genoegzamen grond had j weshalve besloten is tot de uitgave eerst van de Derde, en nu ook van deze Eerste Afdeeling.

TVat het oogmerk der uitgave van de, nu te voorschijn gebragte drie Ajdeelingen onA 2 zes

Sluiten