Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*5 AVOND TYDKOUTINGEM

Voltaire; zy verbeelden zig hem te pryzen, door te zeggen, dat men, zelfs in een klein briefje, altoos Voltaire vindt; dat men 'er hem altoos kan uit proeven; zy bedenken niet, dat dit altoos wedervinden , dit altoos uit proeven, alleenlyk daarem zo zeker gaat, om dat hy inderdaad flegts eene eenige fchryfwyze heeft, en federt zestig jaaren beftendig dezelfde fchertferyen , dezelfde declamaties herhaalt: Montesquleu heeft niet meer dan drie werken gefchreeven, en tot driemaal toe heeft hy , met die gelukkige gemaklykheid, welke fmaak en genie alleen geeven kunnen, van toon weeten te veranderen 3 en dien ftyl aanteneemen dien de verfchillende onderwerpen, welken hy behandelde, vorderden : men zal van hem niet zeggen, dat men in de Teraple de Grude het cachet van den Autheur van 1'Efprit des Loix herkent; maar het is zeker, dat men niet kan mis feu, in de Zadig die zelfde hand te herkennen, welke de Algcmeene Gefchiedenis fchreef: is het dan, om aanfpraak, te kunnen maaken op den roem van over alle onderwerpen te kunnen fclryven , genoegzaam, dat men aan ieder werk, V welk men opftelt, flegfs een verfchillenden tytel geeft? neen waarlyk'; men kan, in een groot aantal werken, ioonen, dat men van veelerleie zaaken een gebrekkig denkbeeld heeft; en ook kan men, in een eenig wak, een groot aantal van veelerleie wctzenlyke kundigheden aan den dag, hggen. De heroLwde Scltyver van d$ Natuuilyke

Üis-

Sluiten