is toegevoegd aan uw favorieten.

Avondtydkortingen van het kasteel of Zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET KASTEEL. **9

haar inteboezemen ; maar zy bewonderde hem, cn betuigde hem eene zeer merkbaare voorkeur. .

Zodanig was de toeftand , waarin Damoville .zig bevond, toen Luzineour voor de eerfte maal by Aurelia verfcheen : Damoville was reeds vooraf te weeten gekomen, dat Luzineour zig tot haarent zou laaten prefenteeren, en dat zelfs Aurelia, op het enkel leezen van zyn werk, het grootfte verlangen betuigd had, om hem te keren kennen: Luzineour zou een gevaarlyk medevryër hebben kunnen worden; derhalven deed Damoville alles, wat in zyn vermogen was, om hem by Aurelia in eene kwaade reuk te brengen: het zou al te lomp geweest zyn , openlyk kwaad te fpreeken van een' man , die algemeen voor zyn oudften boezemvriend bekend ftond; gevolglyk, wanneer Aurelia met hem over Luzineour fprak, vergenoegde hy zig, met vuuriglyk van zyne tedere vriendfchap voor hem te gewaagen , doch zonder 'er het. minfte woord tot lof van zyn charakter of zyn werk bytevoegen : hy gaf zelfs van ter zyde te verftaan, dat hy reden had, om zig over zyne handelwyze te beklaagen; vervolgends veinzende bedugt te zyn, dat dit beklag Luizincour zou kunnen benadeelen , ftelde hy zig aan , als of hy zig zyne onvoorzigtigheid verweet, en zyn gezegde weder wilde intrekken ; maar zyne Vrienden fpraken zo veel te duidelyker ; zy zeiden gedimriglyk tegen Aurelia : „ dat Damoville eene H 4 5> hlin-