is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n8 F. W. van der LEEUW, GENEES-

,, ogen van den groten boerhave; wat ziekte „ wordt thans eenvouwdiger genezen dan deze, ,, door lepelbladen (q), zuuring, rype vruchten ,en „ zo de vogren te veel verdund zyn, door mine,, rale zuuren. Wy zoeken voor een groot deel „ de oorzaak van dat onderfcheid hier in , dat ' ,, voorheen bykans alle kwaadfappigheid hier te ,, lande voor fcheurbuik wierdt gehouden, fchoon „ ze dikwyls alleenlyk uit langduurige koortfen, „ met eene vervuilde maag en ligt verftopte in„ gewanden oorfpronglyk was; na dat men veler,, lei verbasteringen van dien aard door den koorts,, bast heeft leren genezen, is 'er naauwlyks eeni„ ge fcheurbuik, die niet wykt voor de boven„ gemelde middelen; noch Engelfche ziekte, die ,, zig onder een goed bellier, tegen den bast, „ gepaard met eenige yzerdeelen of eenig Tache„ niaansch-zout, hardnekkig draagt (V)".

Eigene waarnemingen hier by te voegen, zou (hoe zeer ze deze uitfpraak bevestigen) veellicht konnen uitgelegd worden als of wy 't voorgeftelde

door

(jf) Om ons nader by de keuken te bepalen, zou men in plaats van lepelbladen, de waterkers nepen konnen, als falaad, gelyk in (bmraige huisgezinnen in gebruik is , of onder deze gemengd, genuttigd; de goede uitwerking hier van, als ook 't fap met geest van zwavel, heb ik meermalen, zelvs in verouderde fcheurbuik, ondervonden.

(V) Inleidend vertoog, van 't Genootfchap Servandis Civibus, voor 't IX. Deel, pag. LXXVlllen volgende.