is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

174 F- W. van der LEEUW, GENEES-

mits zy voldoende is om 'er een befluit, overeenkomftig 'c oogmerk dezer Verhandeling , uit opte maken.

»

De Beenziekten.

De beenbreuken, de ontwrigtingen, de gebrekkige of geheel onmogelyke beweging der geledingen, en de ontaardingen van de zelvftandigheid der beenderen, voor zo verre 't aanleggen van plaatsmiddelen betreft, niet de verbanden, enz. behoren tot ons tegenwoordig beftek.

a. Van de beenbreuken dus moesten wy alleen, lyk de toevallen nagaan ; dan terwyl deze zyn, ontfteking, koorts, pyn, fpanning, ftuipagtige bewegingen , kneuzing , bloedvliet , enz. konnen deze naar aanleiding van 't geen nopens deze alle te voren verhandeld is herfteld worden.

b. De ontwrigtingen. Het zelvde moeten wy omtrent deze aanmerken; alleen dit 'er by voegende, dat de uitgeftorte vogten in ligte gevallen, door enkel azyn en water opgelost worden, terwyl in zware gevallen het ammoniak-zout 'er diend te worden bygedaan.

c. Tot de gebrekkige of geheel onmogelyke beweging der geledingen behoren hier de gewrigtsverftyving , kraking der gewrigten, verflapping tier banden en de verftuiking.

*. De