is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3o J- L. van der WAGT, GENEES-

fteekende en andere ziekten , nader zullen befchryven.

Het inflaan van het uitflag , en het niet wel uitbotten van het zelve, vordert het gebruik van de vlier -geley, volgens toeftemming van de beste Schryvers , het aanleggen van mostaart - pappen en Spaanfche vliegen.

De derde raadgeeving beftaat in het afweeren yan de rotting. — Dit doet vooreerst de koude, van welke wy reeds genoeg gezegd hebben ;. de koortsbast, de wynen, zie §.2; de delfzuuren ? vooral de geest van vitriool; het opium.

TWEEDE AFDEELING.

In hoe verre men, volgens het gegeeven plan, de pnt/leeking- ziekten met derzelver gevolgen, alle gezwellen en zweeren, benevens de bloedftortingen , zoo uit- als inwendig, kan geneezen.

ftelfels men moge gefmeed hebben, om de eerfte of naaste oorzaak der ontfteekingkoortfen juisj te bepaalen; hetzy men met hoer. haave, üellini, van swieten, voor dezelve eene verftópping in de laatfte uiteinden van de flagaderlyke bloedvaten vastftelle ; hetzy men met dan grooten h aller eene uit vating en uit-

ftor-