Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VüRSENlGUE NEDERLANDEN. 23

gefchiedde in de maand van November, by ZTdlnStCr C°mmiSQn uitSefl^ten en genraft

Z. Bus iang ons met de binnenlandfche «aken bezig gehouden, en alle de verwarringen befchouwd hebbende, te meer ge vaarlyk, daar de Staat van buiten den V4yand OP den hals had, Zo f,hroora & ^ «aar den ftaat der Krygszaaken te vragen

V. s'Lands Vloot had in de m\nd Augustus order gekregen, om de OostIndtfche Vloot, ^Schepen fl,rkf ^be^ .. Haven te brengen. De *^r,^^ ^ voerde over de Vloot, had las£ Van J Skaten van //,/W, eer een' Ze«flJg mee de Engelfchen te wagen, dan te gedoo^n dat de Oost.lndifche Sehepen hun in handen vielen, fchoon de Prins van oordeel "? dat men den flag zo veel moest ontwyken ais doenlykw,re. Nog Augustus geleidde 4e Ruiter delven geluk kig binnen Texel en het f7/,. Wat T, betrat, de bezetting van Ze t bewugde 'c Huis te f™,*^ by L

X.I/EEL, B '

Sluiten