is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Voor de vaderlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JC8 GESCHIEDENISSEN DER

aan Spanje, gevende voor reden , dat de Landvoogd der Spaanfcbe Nederlanden den Prins van Oranje behulpzaam was geweest. —— Spanje daarentegen befchuldigdeFrmkryk openlyk , van naar de algemeene-

Heerfchappy te (laan. De Prins van

Waldek, den Snaten door den Stadhouder, voor zyn Vertrek naa Enge-and, aanbevolen, had nu het bevel over het Leger, welk verfterkt was met 5000 Engelfchen. '■ Daar

viel egter dit Jaar weinig voor, dan het gevegt by Walcourt, en dat de Franfche Liniën

by Gend veroverd wierden. Doch het

geen de Staaten grcote hoope gaf, was he* Groot Verbond, het welk tusfehen den Kei* zer en de Staaten gefiooten werd,

Z. Men moest, naar myne gedachten, n« de grootfte hoop op Engeland gehad hebben. Verklaarde Koning Willem den Oorlog niet terftond aan Frankryk, daar de Staaten óm zynent wille voornaamelyk in deezen Oorlog waren ingewikkeld?

V. De afgezondenen, die zig naa Lende». fcadden begeeven, om, uit naam der Staaten,