Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VEREENIGDE NEDERLANDEN. 22ï

zal ik cp eene andere plaats gelegenheid hebben , om u verflag te doen, ——- Gy hebt u verwonderd, dat men in zulke onrustige tyden nog kon raadplegen over de verminde* ring van s' 1 ands Krygsmagt. Om uwe ver', wondering weg te nemen, zal ik u den . toeitaud derzelve wat nader openleggen. — Na het fluiten der Vrede had men het Krygsvolk van d.n Sta.it verminderd, tot op 40.181 Man, waar van men 2144 Man gebrjgt had op de inkomften der Barrière. En be« halven dit, hadden verfcheiden Gewesten beflooten tot afzonderlyke afdanking. —— Zeeland had zig ontlast van een Vendel Graauwbunders, en agt Vendelen gcmeene Knechten \ Friesland insgelyks van een Vendel Graauwbunders, en van vier Gemeene; Stad en Lande insgelyks van een Vendel Graauwbunders , en van vyf andere. Andere

Gewesten hielden ook hunne Kompagniën Ruitery en Voetvolk niet voltallig. Gelderland hield een zevende in van zyn aandeel in de Gemeene Lasten , ter oorzaake van het verfchil over het gedeelte, welk ieder ÏCwarK. 1 tier

Sluiten