Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

422 GESCHIEDENISSEN DEK.

tier daar in te draagen had. -> ■• Uit deeze ongeregeldheid volgde, dat Gelderland, Holland en OverysCel, die zig niet ontlast hadden, van meer Troepen, dan behoorde, meer

droegen, dan hun aandeel beiiep. Om

eene fcheuring van het Bondgenootfchap, die men dugue, voor te komen , had Overysfd voorge(lagen het befchryven eener buitengewoone Vergadering, en herhaalde dit in de maand van Augustus waar toe de Algemeene Staaten toen ook neigden, doch niet zo omflag'ig als in 't Jaar 1651: men oor. deelde het genoeg , zo uit ieder Gewest een klein getal Afgevaaidigden naa den Haag kwamen, met volkomen last, om eene lyst te maaken van de gebreken der Regeering in,

ieder Gewest. \- Eenigen, het zy in of

buiten de Regeering, waren Van gedachten, dat men deeze heilzaame oogmerken kon bereiken, door het aanftellen van eenen Stadhouder. Doch dit werd fpoedig van de hand gewezen. «w De Buitengewoone Vergadering, waartoe men btflooten had, nam eenen aanvang in de maand van Oclo-

ber. —

Sluiten