Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 6 >

Is nu weêr een Jaar voorbij,

Dat wij dus gedenken, Hoe Gods liefde gul en vrij,

't Goede aan oi>s woudt fchenken; Dankbaar zijn wij, Hemel-Heer!

Daar ge ons ied'ren morgen, Bij hernieuwing, keer op keer,

Schonk uw liefde zorgen.

mm

ü, die fchepf'len teér bemind,

Zij met dankbre tongen, Daar ge ons aan uw heil verbind,

't Lof-lied toegezongen' Schenk in 't Nieuwbegonnen Jaar,

Weêr hernieuwden zegen, Sproei op 't veld, Alzegenaar!

Uwen malfchen Regen.

mm

Troost ons vaak in tegen fpoed,

Maak ons wel te vreden; Geeft vernoegtheid aan 't gemoed,

Als wij tot u treden; Schaad ons Rijkdom, Overdaad, Wilt zé ons dan niet geeven, Maar fchenk, naar uw wijzen raad, 't Noodige in dit leven.

Sluiten