Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦£ 20 ])♦

DO R I L ï S,

NAGEDACHTENIS.

Wijze: 6 Zielverheugden Avondjlonè*

D orilis, voorbeeld onzer jeugd,

ó Pronkbeeld der Natuur! Uw aanfchijn maakte elks hart verheugd:

Gij kweekte 't edelnV vuur.

Aanminnig, door uw lief gelaat,

En met een deugdzaam hart, Wist gij van wreev'le nijd noch haat,. Die veelen ftrekt tot fmart.

Sluiten