is toegevoegd aan uw favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

47o C. TERNE, GENEES-

reesmiddelen uitgerust. Onder het gebruik van deeze hulpmiddelen zullen goede Geneesheeren pleurisfen en peripneumotiia.tot refolutie kunnen brengen, indien de natuur gunftig, en de ziekte niet te geweldig is; een verftandig Arts zal op zyn tyd van de bekende middelen gebruik kunnen maaken, en nimmer verleegen ftaan.

ZEVENDE HOOFDSTUK.

Hoe verre het gebruik der kelder- en keukenmiddelen kan flrekken in de Ontfteekingen van den Onderbuik?

Overal waar de verfpreiding der arterieufe en veneufe vaten, en tevens gevoelige deelen zich bevinden, kunnen ontfteekingen geboren worden, de tedere vliezen, waarin de voedzelen ontvangen en tot voeding bereid worden, niet uitgeflooten. —• In alle aanmerkelyke ontfteekingen is, om de refolutie te bevorderen, de aderiaating een van de voornaamfte middelen, en het nut , het welk dagelyks daar door erlangd word, is aan alle Geneeskundigen bekend. — Wanneer de gevoelige maag, en aandoenlyke vliezen der darmen, galblaas, of blaas, door inflammatie aangedaan worden , zoo is buiten de aderlaatingen niets goeds te wagten, of het is in de kelder en keuken te vinden. — Alle middelen als nitrum, (al pruttel, exymel, enz., kunnen in de ontftee-

kin-