Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en HEELM. uit KELDER en KEUKEN. 505

neemen , en of door neusbloeding of door bloed*fpuwing zich tracht te ontlasten, komen aderlaatingen inzonderheid op de voet te pas, en afleidenda warme voetbaaden ; warm water, waarin hooy, vlierbloemen of chamomille gekookt worden, zyn hier toe bekwaam : want het warm water is het welk alleenig maar dienst doet. Indien zommige vrysters, inzonderheid die zwart-bairige, welke volgens fried van vrouwelyke deelen ftevig zyn* zich tot over den buik in een kuip met warm water dikwils baadden, zy zouden zoo niet zukkelen aan de maandftonden. De wryvingen op den buik en in de lendenen zyn niet minder nuttig, en dikwils alleenig genoeg om de menfes te verwekken: doch tot het baaden en wryven willen de meisjes en tedere vrouwtjes niet ligt overgaan. De beweeging van ryden, loopen, werken, dansfen, fpringen is van geen minder dienst : een lievige werkzaame boerin heeft zeldzaam hinder aan de menfes, en een kleine afwyking hier in verdraagc zy gemakkelyk, waartegen de meisjes uit de Steden, welke een zittend leven leiden en veel war* me dranken opflurpen , van de minne afwyking tot de dood toe benaauwd zyn.

F. hofmann pryst met regt,in alle kwynende ziektens der vrouwen en vrysters, de beweeging ais het beste hulpmiddel aan. Het fnoeren en drukken des buiks te beletten, geeft ruimte aan de vaaten, inzonderheid als men de flagaderen der dyen XIII. deel. Kk te

Sluiten